GARANCIJA NA BOJU I KOROZIJU
GARANCIJA NA BOJU I KOROZIJU

Ako bilo koji dio vaše karoserije Jaguara bude koroziran rđom, iste površine će biti popravljene ili zamenjene u Jaguar ovlašćenom servisu, besplatno.

PRONAĐITE VAŠ LOKALNI OVLAŠĆENI SERVIS CENTAR
GARANCIJA NA LIMARIJU

Uz ovu garanciju, ako boji na autu treba popravka, posao će odraditi Jaguar ovlašćeni serviser, besplatno. Garancija pokriva ovaj vid popravke tri godine od dana kada ste preuzeli svog novog Jaguara ili 100.000 pređenih km.

GARANCIJA NA ZAŠTITU OD KOROZIJE

Ako bilo koji deo vaše limarije Jaguara bude koroziran rđom, oštećeni paneli popravljaju ili zamenjuju Jaguar ovlašćeni serviseri, besplatno. Bez obzira na kilometražu ili svaku promenu vlasništva, ova garancija traje šest godina od dana kada preuzmete vašeg novog Jaguara. Ako je vaš automobil učestvovao u nesreći i treba popravku limarije , iste treba da izvrši Jaguar ovlašćeni serviser kako bi popravljeni dijelovi i dalje bili pokriveni Garancijom za zaštitu od korozije.