DIESEL EXHAUST FLUID (DEF)

DIESEL EXHAUST FLUID (DEF)

STANDARD EURO 6, DIZEL MOTORI I SELEKTIVNA KATALITIČKA REDUKCIJA (SCR): ŠTA TREBA DA ZNATE

Objasnili smo šta propisana Euro 6 emisija predstavlja za naša vozila, naše vozače i uticaj na životnu sredinu.

VAŽNO: Kada nivo DEFa postane nizak, poruka obaveštenja prikazuje se na ekranu sistema. Dopunite DEF rezervoar što je pre moguće. Za dopunu DEF-a možete kontaktirati i ovlašćenog prodavca/servisera. DEF se može doliti korišćenjem originalnih flaša sa posebnim nastavkom koji sprečava rasipanje a koje se mogu nabaviti kod ovlašćenog prodavca/servisera. Prosečna potrošnja DEFa iznosi 800km (500 milja)/litru. Međutim, potrošnja u velikoj meri zavisi od načina vožnje, vremenskih i saobraćajnih uslova.

HOW TO REFILL YOUR AdBlueTM TANK

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

OPŠTE

OPEN ALL
KOLIKO ČESTO TREBA DOLIVATI DEF?
ŠTA SE DEŠAVA AKO SE DEF POTROŠI?
KAKO DA SKLADIŠTIM DEF?

ODRŽAVANJE

OPEN ALL
KAKO DA PROVERIM NIVO DEFA U VOZILU?
DA LI MOGU SAM DOLITI DEF U REZERVOAR?

SIGURNOST

OPEN ALL
DA LI JE DEF OPASAN?

ŠTA JE STANDARD EURO 6?

Evropski zakoni propisuju upotrebu standarda Euro 6 koji nalaže da se moraju proizvoditi vozila sa manje štetnim uticajem na životnu sredinu, što se prevashodno odnosi na ograničavanje emisije štetnih izduvnih gasova. Zakon postavlja ograničenja koja se odnose na količinu azot oksida (NOx) i ugljovodonika koju drumska vozila smeju ispustiti po pređenom kilometru.

U skladu sa novim Euro 6 propisima, benzinska i dizel vozila podležu nizu različitih ograničenja. Za dizel vozila, dozvoljeni stepen emisije za Nox je smanjeni na 80mg/km (sa prethodnih 180mg/km), dok je dozvoljeni stepen emisije ugljovodonika smanjen na 170mg/km (sa prethodnih 230mg/km). Za benzinske motore dozvoljeni stepen emisije za NOx ostaje na vrednosti od 60mg/km, a shodno tome se ne menja ni stepen emisije ugljovodonika, ostaje vrednost od 100mg/km.

Kao i drugi proizvođači vozila, i Jaguar Land Rover je zakonski obavezan da se usaglasi sa novim propisima, i to od počev od sledećeg perioda:

- Od 1-og januara 2015. Sva vozila novo-uvedena na tržište moraju ispunjavati Euro 6 standard. To uključuje svaki novi model na tržištu, na primer: Jaguar XE - Vozila koja su već prisutna na tržištu moraju se usaglasiti sa Euro 6 standardom najkasnije do 1-og septembra 2015-te, uz sledeći izuzetak;
Pojedinačna vozila koja su već u prodaji, a koja su otpremljena od proizvođača pre 1. juna 2015-te mogu se nastaviti prodavati sve do 1. septembra 2016. Međutim, za sve takve slučajeve proizvođač mora podneti zahtev za izuzeće.

Ne mogu nađem to što tražiš?